Behöver du juridisk rådgivning?

Byråns interna arbetssätt styrs av kvalitet, affärsfokus och laganda i vår relation till klienterna. Vi åtar oss ärenden i hela Sverige.

Rättsområden

Vi erbjuder spetskompetens inom affärsjuridik, migrationsrätt och familjerätt. För att möta dina behov kommer varje ärende att granskas av specialiserade jurister inom varje område för att ge dig den bästa hjälpen. Vårt mål är att tillgodose dina juridiska behov och att du som klient skall känna trygghet. Hos oss på byrån kommer klienten alltid i förstahand oavsett vart du befinner dig i landet.

Tvistlösning

Kommersiella tvister, skiljeförfaranden, domstolsprocesser, medling, förlikningsförhandlingar och andra alternativa tvistlösningsformer.

Bolagsrätt

Reglera aktieägande, koncernstruktur, företagsöverlåtelser och andra interna förhållanden.

Arbetsrätt

Hantera ingående och uppsägning av anställningar, medbestämmande och stridsåtgärder.

Försäkring & Skadeståndsrätt

Få hjälp vid försäkringsfall eller skadeståndsanspråk.

Skatterätt

Skatterådgivning, skatteprocesser och skatteplanering.

Fastighet & Hyresrätt

Köp, sälj, hyr eller stycka av.

Entrepenadrätt

Förberedelser, upphandling och avtal samt projektgenomförande.

Familjerätt

Äktenskapsförord, skilsmässa, samboavtal, bouppteckning, arvskifte och testamente.

Immaterialrätt

Skydda eller licenciera ditt varumärke, mönster eller upphovsrätt.

Avtalsrätt

Avtals- och offertmallar, köpeavtal, samarbetsavtal, konsultavtal, överlåtelseavtal.

Konsumenträtt

Reklamera varor och annat.

Migrationsrätt

Familjeanknytning, uppehållstillstånd, medborgarskap eller överklaga ett beslut hos Migrationsverket.

Varmt välkommen till N&K juristbyrå

N&K är en juristbyrå som drivs av två jurister. Byrån är belägen i västra hamnen Malmö samt Stockholm på Drottninggatan. Vårt mål är att göra juridiken lättillgänglig för dig och att skapa mervärde i relationen med klienterna. Vi på byrån strävar efter att förstå våra klienters affärsmässiga utmaningar och samtidigt använda vår juridiska spetskompetens för att hitta de bästa lösningarna. Vi är lyhörda inför de möjligheter och utmaningar som våra klienter möter och anpassar ständigt vår kompetens och vårt erbjudande efter deras efterfrågan. Byråns interna arbetsätt styrs av kvalitet, affärsfokus och laganda i vår relation till klienterna. Vi åtar oss ärenden i hela Sverige.

Varför N&K Juristbyrå

Vi erbjuder juridisk rådgivning till ett konkurrenskraftigt pris. Våra tjänster kostar ungefär 1/4 av priset som de större aktörerna fakturerar. Vi försöker därför möta dig som företagare & privatperson genom att bistå med trygg juridisk rådgivning till ett förmånligt pris. 
Varför ska ni välja oss istället för en gratis mall? Att använda en gratis mall är smidigt och enkelt för stunden, dock finns risken att avtalet inte fyller sin funktion när det verkligen behövs, eftersom det inte är anpassat efter just ditt företag. Att det är gratis i dagsläget innebär tyvärr en risk att du får dyra utgifter längre fram som en följd av det bristande avtalet. Vi menar att det finns många väldigt bra mallar online, men att verkligheten ofta är mycket mer komplex och nyanserad än vad en standardiserad mall kan ta hänsyn till och till följd av det vill vi skräddarsy ett avtal som passar för er.


Vem är vi på N&K Juristbyrå

Zaid Najib

Jag heter Zaid och är delägare & grundare av byrån. Som affärsjurist jobbar jag inom samtliga verksamhetsområden på byrån (Bolagsrätt, avtalsrätt, tvistlösning etc) och behärskar även arabiska språket. Redan från barndomen har jag haft som dröm och ambition att slåss för rättvisa. De främsta drivkrafterna i mitt arbete är den höga ambitionsnivån, stridbarheten och ett starkt rättspatos som präglar varje åtgärd jag vidtar och varje ord jag yttrar för mina klienter.

Mergim Kalaja

Hej! Mitt namn är Mergim och jag är en av juristerna som ska driva N&K Juristbyrå.
Jag kommer erbjuda min konsultation på mitt modersmål (albanska), utöver svenska och engelska. Min yrkesbakgrund är inom ekonomi och redovisning vilket har lagt grunden till den affärsjuridiska inriktning som jag har valt. På N&K Juristbyrå strävar vi mot att alla ska ha möjligheten att pröva sin juridiska rätt. Tveka inte på att höra av er till oss.

Studentmedarbetare

Sara Kjellbom

Juridisk Konsult

Vad våra klienter har att säga

Allmänna villkor på e-handelsplatform
HP Reutherborg
NK Juristbyrå utformade fantastisk stabila villkor på shakemesalads e-handelsplatform.  

Kontakta oss

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in